Czym jest NDT?

Terapia neurorozwojowa – Neuro-Developmental Treatment (NDT) jest zaawansowaną terapią stosowaną przez fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych i logopedów. Terapia NDT przeznaczona jest dla ludzi, którzy z powodu uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowgo, mają trudności w kontrolowaniu ruchu.Terapeuci stosujący terapię NDT, ukończyli 8-tygodniowe szkolenie NDT. Pracując z pacjentem mającym zaburzenia neurologiczne (np. mózgowe porażenie dziecięce, wylew, stłuczenie mózgu), stosują terapię indywidualnie dobraną dla każdego pacjenta, mającą na celu pomóc mu stać się niezależnym w życiu codziennym na tyle na ile to jest możliwe. Terapeuci NDT współpracują z pacjentem, jego opiekunami, innymi specjalistami sprawującymi opiekę nad nim, budując wspólnie program terapeutyczny, oparty na najnowszych badaniach naukowych z zakresu neurologii, fizjologii, ortopedii i innych naukach. NDT  przeznaczone jest zarówno dla pacjentów z lekkimi, jak i ciężkimi uszkodzeniami. Aktualnie NDT stosowane jest w pediatrii dla wszystkich pacjentów prezentujących zaburzenia w ruchu i postawie.  

Misja NDT

Głównym celem jest promowanie zasad terapii neurorozwojowej – NDT poprzez:
– szkolenie profesjonalnej kadry
– wspieranie badań klinicznych
– wspieranie pacjentów i ich rodzin w zakresie edukacji, postępach naukowych i informacji

Terapia

Terapia neurorozwojowa NDT – Bobath została opracowana dla potrzeb pacjentów z zaburzeniami w pracy ośrodkowego układu nerwowego, głównie dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (mpdz ) i dla dorosłych po wylewach krwi do mózgu. Osoby mające uszkodzony ośrodkowy układ nerwowy, prezentują patologiczne wzorce ruchu i postawy, które ograniczają ich partycypację w życiu codziennym. Małżeństwo Bobath (Anglia) opracowali koncepcję NDT-Bobath, skierowaną na na pomoc wyżej opisanej grupie pacjentów. Fizjoterapeutka Mary Quinton i lekarz Elizabeth Koeng (Szwajcaria) w oparciu o zasady koncepcji NDT-Bobath, opracowały zasady oceny i postępowania terapeutycznego, dotyczącego niemowląt.

Koncepcja NDT-Bobath jest koncepcją „żywą”, czerpiącą wiedzę z nowych teorii i osiągnięć naukowych, dotyczących zarówno neurologii, neurofizjologii, ortopedii, biomechaniki i innych.

Koncepcja NDT – Bobath ulega przemianom wraz ze zmianami zachodzącymi w populacji pacjentów, którymi zajmuje się.

Stosując zasady, techniki i wspomagania koncepcji NDT, terapią można objąć następujących pacjentów:

• wcześniaki i niemowlęta z grupy wysokiego ryzyka, zagrożonych rozwojem mózgowego porażenia dziecięcego
• wcześniaki i niemowlęta  z zaburzeniami napięcia posturalnego, asymetrią posturalną, opóźnieniem psychoruchowym
• dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
• dzieci z opóźnieniem psychoruchowym
• niemowląt z wrodzonymi wadami stóp (stopa końsko-szpotawa, stopa końska)
• niemowląt i dzieci z kręczem szyi
• niemowląt i dzieci z okołoporodowym uszkodzeniem splotu barkowego
• niemowląt i dzieci z wadami wrodzonymi (przepuklina oponowo-rdzeniowa, artrogrypoza, achondroplazja itp.)
• niemowląt i dzieci z zespołami genetycznymi (zespół Downa, zespół Lowe’a, zespół Prader-Willi itp.)
• dzieci z chorobami zanikowymi mięśni
• dzieci z wadami postawy
• dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej
• niemowląt i dzieci z epilepsją

Możliwość komentowania została wyłączona.