Kurs dla lekarzy – Współczesne podejście do terapii dziecka z uszkodzeniem CUN wg koncepcji NDT BOBATH

Kurs dla lekarzy
/Akredytowany przez Izby Lekarskie/

„Współczesne podejście do terapii dziecka z uszkodzeniem CUN wg koncepcji NDT BOBATH”

Prowadzący
dr. med. M.Borkowska – Senior Instruktor NDT-Bobath /członek EBTA/
Zofia Szwiling – fizjoterapeuta, Senior Instruktor NDT-Bobath /członek EBTA/
mgr Katarzyna Padula  – neurologopeda, dyplomowany logopeda NDT-Bobath

Termin
12-13.10.2012

Miejsce szkolenia
OWIPSROUU, Gdynia

Kontakt
dr. Magdalena Kownacka – magdalenakownacka@gazeta.pl

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przedstawienie oceny i terapii dziecka z mpdz pod postacią niedowładu połowiczego, zespołu pozapiramidowego oraz dziecka z zaburzeniami rozwoju w następstwie skrajnego wcześniactwa z pozycji lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty oraz neurologopedy. Szkolenie kierowane jest do lekarzy rehabilitacji medycznej, neurologów rozwojowych, pediatrów, neonatologów.

Uczestnicy kursu poznają:
- zasady leczenia rehabilitacyjnego wcześniaków, niemowląt i małych dzieci wg.koncepcji NDT-Bobath
- krótkofalowe i długofalowe  problemy rozwojowe występujące u wcześniaków z ekstremalnie niską wagą urodzeniową
- informacje na temat narzędzi i metod oceny niemowlęcia oraz  wcześniaka pod kątem neurologicznym, behawioralnym i rozwojowym / Prechtl, Brazelton, Als, Bayley, TIMP/
- kryteria interwencji terapeutycznej
- współczesne poglądy na temat podziału i leczenia dzieci z hemiplegią
- postępowanie terapeutyczne z dziećmi z dystonią
- interdyscyplinarne podejście  terapeutyczne do dzieci z w/w problemami – demonstracje
- zaopatrzenie ortopedyczne – kiedy, jakie, po co?

Możliwość komentowania jest wyłączona.